Analiza bezpieczeństwa SAP

Zabezpiecz swój system SAP

SAST System-Track – analiza bezpieczeństwa Twojego systemu SAP

Sprawdź swój system SAP pod względem ewentualnych luk w zabezpieczeniach na poziomie systemu, bazy danych, systemu operacyjnego, konfiguracji SAP, wgrania not (patchy) czy programów klienckich.

System SAP, który nie jest chroniony na wszystkich poziomach, stanowi ryzyko i możliwość ataku. Kradzież lub utrata danych przez sabotaż może mieć dla przedsiębiorstwa nieprzyjemne skutki: nieodwracalne szkody dla wizerunku, wypłaty odszkodowań lub też wstrzymanie działalności gospodarczej to tylko trzy przykłady. Możliwa jest nawet utrata danych z całego systemu SAP.

Analiza bezpieczeństwa SAP dla bezpieczniejszej konfiguracji systemu pozwala na optymalizację bezpieczeństwa SAP w pełni automatycznie i w czasie rzeczywistym. Moduł SAST SystemTrack skanuje i stale monitoruje wszystkie poziomy oprogramowania, wykrywając słabe punkty, biorąc pod uwagę system operacyjny, parametry baz danych i krytyczne noty OSS. Analizowany jest również kod stworzonych samodzielnie programów przy pomocy ABAP, aby rozpoznać i wyeliminować możliwe słabe punkty w kodzie źródłowym systemu SAP.

Za pomocą SAST SystemTrack otrzymujesz

Ponad 3.000 predefiniowanych ryzyk (w standardzie)

Możliwość tworzenia nowych i modyfikacji istniejących ryzyk

Automatyczną kontrolę parametrów i ustawień istotnych dla bezpieczeństwa

Objęcie obszarów SAP R/3, Netweaver i mySAP ERP

Raport bezpieczeństwa z przejrzystymi wytycznymi dla usunięcia ryzyk

Wykorzystaj nasze doświadczenie, aby chronić swój system

Możesz wykorzystać SAST od razu, podczas pierwszego audytu. Wypróbowane pakiety serwisowe SAP Secutity i Complance Check oraz audyty bezpieczeństwa i testy penetracji pomogą znaleźć na czas słabe punkty i je wyeliminować!

Ze Skanerem Bezpieczeństwa, system SAP staje się bezpieczniejszy

SAST SystemTrack, moduł SAST GRC Suite, oraz Skaner Bezpieczeństwa SAP pozwalają na całościową analizę systemu pod względem bezpieczeństwa.