Analiza interfejsów SAP

SAST Interface analyzer

Interfejsy SAP często nie są brane pod uwagę przy projektowaniu zabezpieczeń, przez co stają się celem ataków.

Doświadczenia z naszych licznych audytów i testów penetracyjnych pokazują, że prawie każdy niechroniony interfejs SAP może być wykorzystany do uzyskania dostępi do systemu SAP.

SAST Interface Analyzer umożliwia wyszukanie i usunięcie słabych punktów interfejsu.

Zalety analizy interfejsów SAP

Centralny punkt kontroli

Ocena obejmująca wszystkie systemy

Sporządzenie zarysu interfejsu obejmującego swoim zakresem wszystkie systemy w formie grafiki lub ALV

Co zawierają interfejsy analizy SAP?

  • analiza połączeń przychodzących i wychodzących RFC
  • analiza połączeń przychodzących i wychodzących HTTP
  • analiza połączeń z baz danych
  • analiza z zaufanych relacji
  • ocena śladów w systemie
  • generowanie odpowiednich ról RFC przez naciśnięcie przycisku