Ryzyko SAP można łatwo oszacować

Zintegrowane rozwiązanie analizy ryzyka i kontroli

SAST Management Cockpit (dodatkowy moduł do SAST GRC Suite SAP), pozwala na zwizualizowanie bazujących na QlikView, wszystkich wyników audytu oraz proste, zrozumiałe zilustrowanie tych danych dla pracowników i przełożonych. Na podstawie wyników SAST, można analizować zależności przyczynowo-skutkowe i szybko ustalić przyczyny luk w bezpieczeństwie, nawet bez specjalnych umiejętności w zakresie IT. Analiza ryzyka z SAST Management Cockpit bazująca na QlikView jest wdrażana szybko, płynnie i potrafi zaskoczyć krótkim czasem reakcji.

SAST Management Cockpit – dodatkowy moduł SAP Security Tool

Narzędzie do wizualizacji analiz ryzyk oparte na BI Tools QlikView, jest dodatkowym modułem do SAST GRC Suite. Z kolei SAST GRC Suite to zintegrowane rozwiązanie dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności. 

Właśnie dlatego możemy

Rozpoznawać ryzyka

Definiować reguły kontroli

Prowadzić analizy

Usuwać słabe punkty

Definiować dodatkowe kontrole

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!