SAP Intranet Password Reset

Proste resetowanie haseł SAP w sieci wewnętrzenej z modułem Password Reset

Skutkiem ciągłego podwyższania standardów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, użytkownicy muszą pamiętać coraz dłuższe i bardziej złożone hasła. Stwarza to ryzyko zapomnienia haseł i konieczność kontaktu z wsparciem technicznym w celu ich odzyskania.

Skomplikowany proces resetowania haseł zwiększa koszty i pracochłonność.

Password Self Service – uproszczenie zasad tworzenia i odzyskiwania haseł

Samodzielne resetowanie haseł upraszcza implementację ścisłych wytycznych dotyczących haseł i eliminuje koszty angażowania wsparcia technicznego.

Password Self Service wykorzystuje sieć wewnętrzną. Pozwala na resetowanie hasła bezpośrednio przez użytkownika i eliminuje czasochłonne procesy zapytań z udzialem wsparcia technicznego.

Pracownicy mogą rozpocząć proces resetowania hasła natychmiastowo, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Najważniejsze funkcje

Przyjazny użytkownikowi interfejs zarządzania hasłami

Weryfikacja użytkownika powiązana z SAP lub Active Directory

Automatyczne generowanie nowych haseł początkowych

Automatyczne resetowanie zablokowanych kont użytkowników

Archiwizowanie wszystkich zapytań o resetowanie hasła

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!