SAST Admin Track

Zarządzanie SAP Emergency User

Zarządzanie Emergency User i uprzywilejowanym dostępem do SAP przy pomocy SAST AdminTrack

Czy normalna praca administratorów i użytkowników bez rozszerzania uprawnień lub użycia SAP_ALL jest możliwa? Użyj funkcji SAST AdminTrack aby kontrolować dostęp do SAP uprzywilejowanych użytkowników, takich jak Emergency User.

W sytuacji wymagającej supportu administratorzy jednym kliknięciem aktywują Emergency User ID i powracają do zaplanowanych działań.

Podczas sesji supportu wszystkie aktywności użytkowników są zapisywane w szczegółowych raportach kontrolnych i pozostawione do dyspozycji audytora. Otrzymuje on powiadomienie online lub za pomocą poczty elektronicznej.

Dodatkowo, SAST zapewnia automatyczną rejestrację wszystkich aktywności użytkowników o określonym ID. Na przykład SAP, Earlywatch lub DDIC, prowadząc dodatkowo rejestr wszystkich raportów i transakcji. Dzięki temu zapewnione jest przestrzeganie wszystkich zaleceń audytu.

Najważniejsze funkcje

Definiowanie dostępu do EmergencyUser oraz przypisywanie audytorów

SAP Single Sign-On dla Emergency User

Zintegrowany proces zatwierdzania i logowania

Kontrola dostępu uprzywilejowanego w czasie rzeczywistym

Szczegółowe raportowanie wszystkich użytych transakcji itp.

Powiadamianie audytorów za pomocą poczty elektronicznej

Poznaj również

Moduł dodatkowy:

Raportowanie dostępu do danych SAP HCM

Chcesz gromadzić szczegółowe dane na temat dostępu do danych SAP HCM? Akquinet jest pierwszym certyfikowanym partnerem SAP, który oferuje SAST HCM DisplayTrack, niezawodne rozwiązanie stworzone właśnie w tym celu.

SAST HCM DisplayTrack to rozwiązanie służące do rejestracji zdarzeń odczytu oraz edycji na infotypach pracowników