SAST Risk Track – Zarządzanie ryzykiem SAP

SAST RiskTrack umożliwia efektywne zarządzanie ryzykiem

Kompletne i efektywne zarządzanie ryzykiem IT usprawnia podejmowanie decyzji i jest podstawą sprawnie działającego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie ryzykiem IT jest najczęściej przeprowadzane albo w sposób nieskoordynowany, albo realizowane wybiórczo, tylko w poszczególnych działach. Brakuje więc odpowiedniego środka, aby móc wcześniej rozpoznać ryzyko.

Moduł SAST RiskTrack zawiera kompleksowe funkcje służące zarządzaniu zidentyfikowanymi ryzykami, definiowaniu kontroli oraz wsparciu kontroli przeprowadzanych cyklicznie.

Zidentyfikowane ryzyka z zakresu analizy SoD i uprawnień oraz wyniki kontroli technicznych systemu można przekazać do zarządzania ryzykiem IT za pomocą jednego kliknięcia w celu dalszego przetwarzania.

Najważniejsze funkcje

Definiowanie zakresu audytu

Okresowe planowanie kontroli

Automatycznie przeprowadzany audyt

Szczegółowe opisy ryzyk

Zarządzanie kontrolami zmniejszającymi ryzyko

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!