Bezpieczne zarządzanie użytkownikami, rolami i uprawnieniami

Workflow usprawniający zarządzanie na poziomie uprawnień i ról użytkowników

Tworzenie dopasowanych użytkowników i ponowna certyfikacja poprzez User Access Management

Zarządzanie kontami użytkowników w przedsiębiorstwach z wieloma użytkownikami SAP stanowi ogromne wyzwanie. Staje się ono szczególnie skomplikowane, gdy trzeba dbać o identyfikację użytkowników w wielu systemach i bazach danych. Dostępne narzędzia są najczęściej niewygodne.

Często brakuje możliwości kontroli identyfikacji użytkowników i uprawnień w stopniu, który byłby przejrzysty oraz objął swoim zakresem wszystkie systemy.

Wygodne i efektywne zarządzanie użytkownikami i strukturami

Dla zarządzania uprawnieniami systemu SAP stworzyliśmy User Access Management. Rozwiązanie pozwala na bezpieczne i efektywne zarządzanie, ochronę i kontrolę tożsamości, ról i uprawnień użytkowników SAP.

Identyfikacja i ocena ryzyk

Podczas zarządzania uprawnieniami z wykorzystaniem User Access Management, zbierane są ważne informacje o uprawnieniach i strukturach systemu SAP. Identyfikowane i oceniane są równocześnie istniejące luki w bezpieczeństwie oraz ryzyka na poziomie konfliktów uprawnień. Rozwiązanie pozwala łatwo identyfikować kompetencje w każdej sferze organizacji i przypisywać na tej podstawie role użytkowników i administratorów. Poszczególne kroki uprawnień mogą być indywidualnie dopasowane do każdego SAP Workflow w przedsiębiorstwie.

Wykorzystanie naszego doświadczenia pomoże w zarządzaniu uprawnieniami oraz pozwoli na kontrolę i przejrzystość Workflow, a w efekcie do obniżenia kosztów.

Co zapewnia zastosowanie SAST User Management?

  • Kontrola nad zarządzaniem uprawnieniami (modyfikacja istniejących i zakładanie nowych)
  • Unikniecie konfliktów uprawnień i naruszeń SoD
  • Aplikacja zgodna z wymaganiami związanymi z przejrzystym procesem realizacji wszystkich zmian

Zalety User Access Management

Automatyzacja wniosków o przyznanie uprawnień

Zmniejszenie kosztów i pracochłonności

Identyfikacja krytycznych uprawnień

Zarządzanie użytkownikami, rolami i uprawnieniami

Workflow zintegrowany z SAP

Bez konieczności instalacji oprogramowania zewnętrznego

 

Usprawnij swój proces zarządzania uprawnieniami użytkowników